ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE LIMITED AREAS CONTEXT. CASE STUDY: BRAILA COUNTY

ELISABETA ROȘU

Abstract


Environment represents the totality of environmental factors’: air, water, soil, flora, fauna and all these components must be looked at as a whole, fact which leads to a deep knowledge and integrated, at the same time, of them and to a better valorification of them, also.

Between the environment and the man’s economic activity there were established along time various and complex relationships, which determined not only the progress of the human species, also it departure from other species, but also the emergence and the expansion of some ecological problems which put under the question mark the existence and evolution of the human species itself.

The paper wishes to make an analysis of the environmental factors in county Braila by the x-raying the environmental state on its main components -  air, water, soil and biodiversity-, of the evolution of the quality of the environmental factors, as well as of their tendencies.


Keywords


environmental factors; nature protection and biodiversity conservation

Full Text:

PDF

References


Petrişor, A.I, 2008, Ecologie urbană, dezvoltare spaţială durabilă şi legislaţie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

*** Academia Română, Institutul de Geografie, (2002), România - Mediul şi Reţeaua Electrică de Transport, Atlas geografic, Editura Academiei, Bucureşti

*** Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, Rapoarte anuale privind starea mediului în judeţul Brăila, în anii 2009, 2010, 2011, 2012

*** HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

*** Legea 49/2011 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

*** Ordinul MMDD 2387/2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

*** Ordinul 1552/2008 al MMDD şi al MADD privind aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de poluare cu nitraţi din activităţile agricole

*** www.inse.ro: serii de date TEMPO-Online

*** www.primariabraila.ro: Studiu privind factorii de mediu (riscuri naturale, protecţia şi conservarea mediului


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)
LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE MANAGEMENT AGRICOL

ISSN print 1453-1410
ISSN online 2069-2307
(former ISSN 1453-1410, E-ISSN 2069-2307)

PUBLISHER: AGROPRINT Timisoara, Romania
PAPER ACCESS: Full text articles available for free
FREQUENCY: Annual
PUBLICATION LANGUAGE: English

______________________________________________________________________________________________

Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara
Faculty of Management and Rural Tourism
300645, Timisoara, Calea Aradului 119, Romania

E-mail: tabitaadamov2003 [at] yahoo.com
Phone: +40-256-277439, Fax.: +40-256-277031