ANALYSIS OF ECOLOGICAL PRODUCTS MARKET IN ROMANIA

Tabita Adamov, Tiberiu Iancu, Elena Pet, Luminita Pîrvulescu, Gabriela Popescu, Ramona Ciolac, Camelia Mănescu

Abstract


Sustainable development of agricultural ecosystems and the possibility of producing high quality food can be the most important contribution of agriculture to ensuring human existence. [3] Sustainable agriculture is characterized through a number of defining elements, such as: it is economically viable, offers healthy and high-quality food, guarantees long-term protection and improvement of natural resources and ensures the sustainability for future generations.

Keywords


agriculture; biological products; demand; supply

Full Text:

PDF

References


BĂDĂNOIU CAMELIA, TEODOR MATEOC, FLOREA ADINA, MĂNESCU CAMELIA MARIA, MATEOC-SÎRB NICOLETA, 2018, Study regarding the evolution of organic farming in Romania, Lucrări Științifice Management Agricol, vol. XX(2), pp. 17-21

DOBRE RAMONA, CÎRSTEA ALEXANDRU COSTIN, 2013, Land property structure - a limiting factor in strengthening the agricultural holdings. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development", Vol. 13 ISSUE 2, pp. 127-132;

GLOGOVEȚAN OANA ELEONORA, 2010, Locul și rolul agriculturii în economia României, Editura Dacia, Cluj-Napoca;

IANCU TIBERIU, 2007, Economie agrară, Editura Agroprint, Timișoara;

MATEOC-SÎRB NICOLETA, MĂNESCU CAMELIA, 2012, Dezvoltare rurală şi organizarea teritoriului, Editura Mirton, Timişoara

OTIMAN PĂUN ION, MATEOC-SÎRB NICOLETA, MĂNESCU CAMELIA, 2013, Economie rurală, Editura Mirton Timișoara;

PUIA IOAN, SORAN VIOREL, 2001, Agroecosistemele și alimentația omenirii, Editura AcademicPres

ROȘU ELISABETA, 2015, Agricultura României de la aderarea la UE – evoluție și structură, Perspectivele agriculturii și dezvoltării rurale prin prisma noii politici agricole comune 2014-2020, Editura Academiei Române, București;

TEODOROIU FILON, 2002, Agricultura – resurse şi eficienţă, Editura Expert, Bucureşti

ZAHIU LETIŢIA şi colab., 2005, Politici şi pieţe agricole - reformă şi integrare europeană, Editura Ceres, Bucureşti

*** Anuarul Statistic al României

*** www.fao.org

*** https://ec.europa.eu/commission/index_ro

*** http://www.madr.ro/agricultura-ecologica.html (MADR - Agricultura ecologică, 2018)

*** http://www.madr.ro/strategia-pentru-dezvoltarea-sectorului-agroalimentar-pe-termen-mediu-si-lung-orizont-2020-2030.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Tabita Adamov, Tiberiu Iancu, ELENA PEȚ, LUMINIȚA PÎRVULESCU, GABRIELA POPESCU, RAMONA CIOLAC, CAMELIA MĂNESCU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE MANAGEMENT AGRICOL

ISSN print 1453-1410
ISSN online 2069-2307
(former ISSN 1453-1410, E-ISSN 2069-2307)

PUBLISHER: AGROPRINT Timisoara, Romania
PAPER ACCESS: Full text articles available for free
FREQUENCY: Annual
PUBLICATION LANGUAGE: English

______________________________________________________________________________________________

Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara
Faculty of Management and Rural Tourism
300645, Timisoara, Calea Aradului 119, Romania

E-mail: tabitaadamov2003 [at] yahoo.com
Phone: +40-256-277439, Fax.: +40-256-277031