ANALYSIS OF MAIN FACTORS OF ENDOGENOUS DEVELOPMENT IN HUNGARIAN COUNTRYSIDE

GABOR BODNAR

Abstract


Understanding territorial processes has come to the focus in the past few decades but it is especially important in Hungary’s case in terms of the city-country relations. In my research I investigate the major factors of endogenous development and their presence in the rural areas of Hungary. The theory of endogenous development, namely the utilization of the given resources, has become the focus of many empirical analyses. After the delimitation of rural settlements, this means the framework of quantitative analysis. I investigate the accumulation of material and immaterial capital by factor analysis and cluster analysis as well. To create the factors of the capitals I use the method of PLS path analysis.


Keywords


Hungarian countryside; endogenous development; PLS path analysis; factor analysis; cluster analysis

Full Text:

PDF

References


AEIDL, 1999, Territorial competitiveness. Creating a territorial development strategy in light of the LEADER experience. Part 1. LEADER European Observatory AEIDL, Bruxelles, http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-en/biblio/compet/competitivite.pdf Downloaded: May 6, 2013

AFFUSO, A., CAMAGNI, R., 2010, Territorial capital and province performance in the Latin Arch: an econometric approach. Politecnico di Milano, http://www.grupposervizioambiente.it/aisre/pendrive2010/pendrive/Paper/affuso1.pdf Downloaded: November 12, 2014

ATKINSON, R., 2013, Territorial Capital, Attractiveness and the Place-based Approach: the Potential Implications for Territorial Development. In Pálné Kovács, I. – Scott, J. – Gál, Z. (szerk.): Territorial Cohesion in Europe. For the 70th Anniversary of the Transdanubian Research Institute. IRS CERS HAS, Pécs, pp. 297–308

BENKO, G., 1997, A regionális fejlődés útjai: globálistól a lokálisig. Tér és Társadalom, 2, pp. 1–16

BODNÁR G., 2016, Az endogén fejlődés tőketényezőinek vizsgálata a vidék szemszögéből. In Lengyel, I., Nagy B. (eds): Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. JATEPress, Szeged.

BRAITHWAITE, K., 2009, Building on What You Have Got - A Guide to Optimising Assets. Carnegie UK Trust, Dunfermline, UK.

BRASILI, C., SAGUATTI, A., BENNI, F., MARCHESE, A., GANDOLFO, D., 2012, The Impact of the Economic Crisis on the Territorial Capital of Italian Regions. 52nd European Regional Science Congress, Bratislava, Slovakia, August 21-25, 2012, http://www-193sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa12/e120821aFinal00646.pdf Downloaded: November 12, 2014

CAMAGNI, R., 2008, Regional competitiveness: towards a concept of territorial capital. In Capello, R., Camagni, R., Chizzolini, B., Fratesi, U. (eds): Modelling regional scenarios for the enlarged Europe. Springer-Verlag, Berlin, pp. 33–47

CAPELLO, R., 2007, Regional Economics. Routledge, Oxon.

CAPELLO, R., 2011, Location, Regional Growth and Local Development Theories. Aestimum, 1, pp. 1–25.

CAPELLO, R., CARAGLIU, A., NIJKAMP, P., 2009, Territorial Capital and Regional Growth: Increasing Returns in Cognitive Knowledge Use. Tinbergen Institute Discussion Paper. http://papers.tinbergen.nl/09059.pdf Downloaded: 28 September, 2012

DINYA L., 2013, „Zöld” prioritások érvényesítése a megyei szintű területfejlesztési stratégiákban. Journal of Central European Green Innovation, 1, pp. 21–33.

ETC, 2007, Learning Endogenous Development - Building on Bio-cultural Diversity. ETC Foundation – Compas, Bourton on Dunsmore, Rugby, Warwickshire, UK.

HENSELER, J., 2010, On the convergence of the partial least squares path modeling algorithm. Computational Statistics, 1, pp. 107–120.

HENSELER J., RINGLE C. M., SINKOVICS R. R., 2009, The use of partial least squares path modeling in international marketing. New Challenges to International Marketing: Advances in International Marketing, 20, pp. 277–319

KATONA T., LENGYEL I., eds, 2004, Statisztikai ismerettár. JATEPress, Szeged.

KAZÁR K., 2014, A PLS-útelemzés és alkalmazása egy márkaközösség pszichológiai érzetének vizsgálatára. Statisztikai Szemle, 1, pp. 33–52.

KOVÁCS P., BODNÁR G., 2016, Az endogén fejlődés vidékiértelmezése a PLS-útelemzés segítségével. Statisztikai Szemle, 2, pp. 143–161.

KOVÁCS P., BODNÁR G., 2017, Examining the Factors of Endogenous Development in Hungarian Rural Areas by Means of PLS Path Analysis, Regional Statistics, 1, pp. 90-114

KOVÁCS P., PETRES T., TÓTH L, 2006, Válogatott fejezetek statisztikából – Többváltozós statisztikai módszerek. JATEPress, Szeged.

LENGYEL I., 2012, A hazai területfejlesztés zsákutcái: a triális Magyarország. In Rechnitzer J. – Rácz Sz. (eds.): Dialógus a regionális tudományról. Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Magyar Regionális Tudományi Társaság, Győr, pp. 140–150

LENGYEL I., 2012, Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség. In Bajmócy Z. – Lengyel I. – Málovics Gy. (eds.): Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, pp. 151–174

LENGYEL I., SZAKÁLNÉ KANÓ I., 2012, Competitiveness of Hungarian Urban Micro-regions: Localization Agglomeration Economies and Regional Competitiveness Function. Területi Statisztika, 2, pp. 27–44

MILONE, P., VENTURA, F., BERTI, G., BRUNORI, G., 2010, Some Notes on the Identification of Rural Webs. In Milone, P. – Ventura, F. (szerk.): Networking the Rural. Royal Van Gorcum, Assen, The Netherlands, pp. 30–48

RECHNITZER J., 2016, A területi tőke a városfejlődésben. A Győr-kód. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

RINGLE, C. M., WENDE, S., BECKER, J.-M., 2015, SmartPLS 3. Boenningstedt: SmartPLS GmbH, http://www.smartpls.com (use of SmartPLS)

SIMON I., TÁNCZOS-SZABÓ I., 1979, Az ipari fejlettség területi különbségeinek vizsgálata Békés megyében faktoranalízis segítségével. Alföldi Tanulmányok, 1, pp. 149–160.

STIMSON, R., STOUGH, R. R., NIJKAMP. P., 2011, Endogenous Regional Development. In Stimson, R. – Stough, R. R. – Nijkamp. P. (eds.): Endogenous Regional Development. Perspectives, Measurement and Empirical Investigation. Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, pp. 1–19.

TÓTH B. I., 2013, A területi tőke szerepe a regionális- és városfejlődésben – Esettanulmány a magyar középvárosok példáján. Doktori értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Sopron.

VERMEIRE, B., GELLYNCK, X., DE STEUR, H., VIAENE, J., 2008, The role of social capital assets in reconciling endogenous and exogenous drivers of rural renewal. 8th European IFSA Symposium, 6 - 10 July 2008, Clermont-Ferrand, France, 212

http://ifsa.boku.ac.at/cms/fileadmin/Proceeding2008/2008_WS6_06_Vermeire.pdf Downloaded: 2014. július 21.

VINCZE M., 2005, Románia vidékpolitikája felül- és alulnézetből. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Manuscript, Edited form of the honorary doctoral inaugural presentation, held at University of Pécs, 4 November, 2004 http://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/mellekletek/2014/05/habil_vincze_maria.pdf Downloaded: November 9, 2017


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Gabor Bodnar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE MANAGEMENT AGRICOL

ISSN print 1453-1410
ISSN online 2069-2307
(former ISSN 1453-1410, E-ISSN 2069-2307)

PUBLISHER: AGROPRINT Timisoara, Romania
PAPER ACCESS: Full text articles available for free
FREQUENCY: Annual
PUBLICATION LANGUAGE: English

______________________________________________________________________________________________

Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" from Timisoara
Faculty of Agricultural Management
300645, Timisoara, Calea Aradului 119, Romania

E-mail: tabitaadamov2003 [at] yahoo.com
Phone: +40-256-277439, Fax.: +40-256-277031