Lucrări Științifice Management Agricol

 
The results of the scientific research, conducted in our faculty are published annually in a volume entitled "Scientific Research. Agricultural Management."

The volume of scientific papers is rated in CNCSIS B+ classification and also indexed in the following International Data Base: EBSCO, CABI full text.

 

Rezultatele cercetării stiintifice, desfasurate in facultatea noastra, sunt publicate anual intr-un volum intitulat "Lucrări Științifice. Management Agricol."

Volumul de lucrari stiintifice este incadrat in clasificarea CNCSIS, categoria B+ și este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale: EBSCOCABI Full Text.

Announcements

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT - 2017 edition

 

Faculty of Agricultural Management has the honor to invite you to attend at the 2017 edition of the International Scientific Symposium with the theme "Management of sustainable rural development", event which will take place in the 24 to 25 May 2017 period.

 

SECTION:

Section 1. Economics and rural development

Section 2. Agricultural management, marketing and consultancy

Section 3. Agricultural finance, accounting and legislation

Section 4. Tourism

 

IMPORTANT DATE:

01.03.2017 - online registration and abstract submission on www.lsma.ro

20.03.2017 - sending the scientific paper works

21.03.2017 – 20.04.2017 - reviewing and accepting the scientific paper works for publication

21.04.2017 – 05.05.2017 – fee payment


INVITATION

 
Posted: 2017-02-15 More...
 

SIMPOZION ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII RURALE DURABILE - ediția 2017

 

Facultatea de Management Agricol are onoarea de a vă invita să participați la ediția 2017 a Simpozionul Ştiinţific Internaţional cu tema „Managementul dezvoltării rurale durabile”, eveniment ce va avea loc în perioada 24-25 mai 2017.

 

SECȚIUNI:

Secțiunea 1. Economie şi dezvoltare rurală

Secțiunea 2. Management, marketing şi consultanţă agricolă

Secțiunea 3. Finanţe, contabilitate şi legislaţie agrară

Secțiunea 4. Turism

 

DATE IMPORTANTE:

01.03.2017 - înregistrare on-line și trimiterea rezumatelor pe www.lsma.ro

20.03.2017 - trimiterea lucrărilor

21.03.2017 – 20.04.2017 - recenzarea şi acceptarea spre publicare a lucrărilor

21.04.2017 – 05.05.2017 - plata taxei de participare

 

INVITAȚIE

 
Posted: 2017-02-16 More...
 

SIMPOZION ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII RURALE DURABILE - ediția 2017

 

Facultatea de Management Agricol are onoarea de a vă invita să participați la ediția 2017 a Simpozionul Ştiinţific Internaţional cu tema „Managementul dezvoltării rurale durabile”, eveniment ce va avea loc în perioada 24-25 mai 2017.

 

SECȚIUNI:

Secțiunea 1. Economie şi dezvoltare rurală

Secțiunea 2. Management, marketing şi consultanţă agricolă

Secțiunea 3. Finanţe, contabilitate şi legislaţie agrară

Secțiunea 4. Turism

 

DATE IMPORTANTE:

01.03.2017 - înregistrare on-line și trimiterea rezumatelor pe www.lsma.ro

20.03.2017 - trimiterea lucrărilor

21.03.2017 – 20.04.2017 - recenzarea şi acceptarea spre publicare a lucrărilor

21.04.2017 – 05.05.2017 - plata taxei de participare

 

INVITAȚIE

 
Posted: 2017-02-15 More...
 
More Announcements...