Lucrări Științifice Management Agricol

Rezultatele cercetării stiintifice, desfasurate in facultatea noastra, sunt publicate anual intr-un volum intitulat "Lucrări Științifice. Management Agricol."

Volumul de lucrari stiintifice este incadrat in clasificarea CNCSIS, categoria B+ și este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ),  EBSCO, CABI Full Text.


The results of the scientific research, conducted in our faculty are published annually in a volume entitled "Scientific Research. Agricultural Management."

The volume of scientific papers is rated in CNCSIS B+ classification and also indexed in the following International Data Base: Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, CABI full text.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...