Lucrări Științifice Management Agricol

Rezultatele cercetării stiintifice, desfasurate in facultatea noastra, sunt publicate anual intr-un volum intitulat "Lucrări Științifice. Management Agricol."

Volumul de lucrari stiintifice este incadrat in clasificarea CNCSIS, categoria B+ și este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale: EBSCO, CABI Full Text.


The results of the scientific research, conducted in our faculty are published annually in a volume entitled "Scientific Research. Agricultural Management."

The volume of scientific papers is rated in CNCSIS B+ classification and also indexed in the following International Data Base: EBSCO, CABI full text.

Announcements

 

The 8th International Scientific Student and Young Researchers Symposium - MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT

 

Faculty of Agricultural Management, Addresses you the invitation to participate to

the 8th International Scientific Student and Young Researchers Symposium "MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT"

The Simposyum will be organised at the date of November 25, 2016.

Deadline for online registration and abstract submission on www.lsma.ro07.11.2016

Deadline for sending the scientific paper works (www.lsma.ro) -  14.11.2016

INVITATION

 
Posted: 2016-10-10 More...
 

AL 8-LEA SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENȚESC ȘI TINERI CERCETĂTORI - MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII RURALE DURABILE

 

Facultatea de Management Agricol, vă adresează invitaţia de a participa la

Al 8-lea Simpozionul Ştiinţific Studențesc și Tineri Cercetători cu tema „MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII RURALE DURABILE”.

Simpozionul se va organiza în data de 25 noiembrie 2016.

Data limită de înregistrare on-line și trimiterea rezumatelor pe www.lsma.ro07.11.2016

Data limită de trimitere a lucrărilor (www.lsma.ro) -  14.11.2016

 

INVITAȚIE

 
Posted: 2016-10-10 More...
 
More Announcements...