Lucrări Științifice Management Agricol

 
The results of the scientific research, conducted in our faculty are published annually in a volume entitled "Scientific Research. Agricultural Management."

The volume of scientific papers is rated in CNCSIS B+ classification and also indexed in the following International Data Base: EBSCO, CABI full text.

 

Rezultatele cercetării stiintifice, desfasurate in facultatea noastra, sunt publicate anual intr-un volum intitulat "Lucrări Științifice. Management Agricol."

Volumul de lucrari stiintifice este incadrat in clasificarea CNCSIS, categoria B+ și este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale: EBSCOCABI Full Text.

Announcements

 

The 10th International Scientific Symposium for Students and Young Researchers

 

Faculty of Management and Rural Tourism has the honor to invite you to attend to The 10th International Scientific Symposium for Students and Young Researchers "Management of sustainable rural development", event which will take place in the 22-23 November 2018.


IMPORTANT DATE:

10.11.2018 - EXTENDED - online registration and abstract submission on www.lsma.ro
17.11.2018 - sending the scientific paper works

SECTION:
Section 1. Economics and rural development
Section 2. Agricultural management, marketing and consultancy
Section 3. Agricultural finance, accounting and legislation
Section 4. Tourism


INVITATION


Facultatea de Management și Turism Rural are onoarea de a vă invita să participați la Al 10-lea Simpozionul Științific Internațional dedicat Studenților și Tinerilor CercetătoriManagementul dezvoltării rurale durabile”, eveniment ce va avea loc în perioada 22-23 noiembrie 2017.


DATE IMPORTANTE:
10.11.2018 - EXTENDED - înregistrare on-line și trimiterea rezumatelor pe www.lsma.ro
17.11.2018 - trimiterea lucrărilor

SECȚIUNI:
Secțiunea 1. Economie și dezvoltare rurală
Secțiunea 2. Management, marketing și consultanță agricolă
Secțiunea 3. Finanțe, contabilitate și legislație agrară
Secțiunea 4. Turism


INVITATIE


 
Posted: 2018-10-02 More...
 
More Announcements...